Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 29. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Erding - Německo) – U.B., T.V. v. Eurowings GmbH

(Věc C-776/18)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 82, 4.3. 2019.