Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 29. marts 2019 – U.B. og T.V. mod Eurowings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Erding – Tyskland)

(Sag C-776/18) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 82 af 4.3.2019.