Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 29. ožujka 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Erding - Njemačka) – U.B., T.V. protiv Eurowings GmbH

(predmet C-776/18)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 82, 4. 3. 2019.