Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 29 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Erding - Germania) – U.B., T.V./Eurowings GmbH

(Cauza C-776/18) 1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 82, 82, 4.3.2019.