Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. marca 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Erding – Nemecko) – U.B., T.V./Eurowings GmbH

(vec C-776/18)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 82, 4.3.2019.