Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 29. marca 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Erding – Nemčija) – U.B., T.V./Eurowings GmbH

(C-776/18)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 82, 4.3.2019.