Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2019. uputio High Court (Irska) – KS, MHK protiv International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland i Attorney General

(predmet C-322/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Podnositelji zahtjeva za reviziju: KS, MHK

Protustranke: The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland i the Attorney General

Prethodna pitanja

Može li se prilikom tumačenja instrumenta prava Unije koji se primjenjuje u određenoj državi članici uzeti u obzir instrument koji se ne primjenjuje na tu državu članicu, ako je potonji donesen istodobno kad i prvonavedeni instrument?

Primjenjuje li se članak 15. Direktive o standardima za prihvat (preinaka) 2013/33/EU1 na osobu u odnosu na koju je donesena odluka o transferu u skladu s Uredbom Dublin III, odnosno Uredbom (EU) br. 604/20132 ?

Može li država članica prilikom primjene članka 15. Direktive o standardima za prihvat (preinaka) 2013/33/EU donijeti opću mjeru koja ustvari svako kašnjenje u donošenju odluke o transferu ili nakon njega pripisuje podnositeljima zahtjeva koji podliježu transferu prema Uredbi Dublin III, odnosno Uredbi (EU) br. 604/2013?

Kad podnositelj zahtjeva napusti državu članicu a da u njoj nije zatražio međunarodnu zaštitu i otputuje u drugu državu članicu u kojoj podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu te se u odnosu na njega donese odluka o njegovu transferu u prvu državu članicu u skladu s Uredbom Dublin III, odnosno Uredbom (EU) br. 604/2013, može li se posljedično kašnjenje u razmatranju zahtjeva za međunarodnu zaštitu pripisati podnositelju zahtjeva u smislu članka 15. Direktive o standardima za prihvat (preinaka) 2013/33/EU?

Ako podnositelj zahtjeva podliježe transferu u drugu državu članicu prema Uredbi Dublin III, odnosno Uredbi (EU) br. 604/2013, ali je taj transfer odgođen zbog postupka revizije koji je pokrenuo podnositelj zahtjeva, a koji rezultira prekidanjem postupka transfera na temelju rješenja High Courta, može li se posljedično kašnjenje u ispitivanju zahtjeva za međunarodnu zaštitu pripisati podnositelju zahtjeva na temelju članka 15. Direktive o standardima za prihvat (preinaka) 2013/33/EU, općenito ili u konkretnom slučaju kad se u tom postupku može utvrditi da je zahtjev za reviziju očito ili na drugi način neosnovan ili čini zlouporabu postupka?

____________

1 Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL 2013., L 180, str. 96.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 137.)

2 Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka) (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 108. i ispravak SL 2017., L 49, str. 50.)