Language of document : ECLI:EU:C:2019:620


 
Domstolens kendelse (afdelingen for bevilling af appel) af 15. juli 2019 –
Herrero Torres mod EUIPO

(Sag C-369/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appeller – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør vigtigheden af et spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

Appel – ordning om forudgående tilladelse – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 8-11)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

José-Ramón Herrero Torres bærer sine egne omkostninger.