Language of document : ECLI:EU:C:2019:620


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 15. juuli 2019. aasta määrus – Herrero Torres vs. EUIPO

(kohtuasi C369/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, millest ei nähtu, et õigusküsimus oleks liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine

Apellatsioonkaebus – Eelneva menetlusse võtmise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, millest ei nähtu, et küsimus oleks oluline – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170b)

(vt punktid 8–11)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta José-Ramón Herrero Torrese kohtukulud tema enda kanda.