Language of document : ECLI:EU:C:2019:620


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštenost žalbi) od 15. srpnja 2019.  –
Herrero Torres protiv EUIPO-a

(predmet C-369/19 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev kojim nije pokazana važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

Žalba – Sustav prethodnog dopuštenja – Važno pitanje za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštenost kojim nije pokazana važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 8.-11.)

Izreka

1.

Žalba nije dopuštena.

2.

José-Ramón Herrero Torres snosi vlastite troškove.