Language of document : ECLI:EU:C:2019:620


 


 A Bíróság (fellebbezési tanács) 2019. július 15i végzése –
Herrero Torres kontra EUIPO

(C369/19. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A fellebbezések megengedhetősége – A Bíróság eljárási szabályzatának 170b. cikke – A felmerülő jogi kérdésnek az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából fennálló jelentőségét nem bizonyító kérelem – A fellebbezés nem megengedhetővé nyilvánítása”

Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A fellebbezés megengedhetővé nyilvánítása iránti, a kérdés jelentőségét nem bizonyító kérelem – Nem megengedhetőség

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170b. cikk)

(lásd: 8–11. pont)

Rendelkező rész

1)

A fellebbezés nem megengedhető.

2)

José‑Ramón Herrero Torres maga viseli a saját költségeit.