Language of document : ECLI:EU:C:2019:620


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2019. gada 15. jūlija rīkojums –
Herrero Torres/EUIPO

(lieta C369/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda tiesību jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai nozīmīgs jautājums – Pieteikums par pieļaujamību, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 8.–11. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

José‑Ramón Herrero Torres sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.