Language of document : ECLI:EU:C:2019:620


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 15 lipca 2019 r. –
Herrero Torres/EUIPO

(sprawa C369/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii prawnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie do odwołania rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 8–11)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

José-Ramón Herrero Torres pokrywa własne koszty.