Language of document : ECLI:EU:C:2019:620


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 15 iulie 2019 – Herrero Torres/EUIPO

(Cauza C-369/19 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admitere în principiu a recursurilor – Articolul 170b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmiterea în principiu a recursului”

Recurs – Regim de admitere în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere care nu demonstrează importanța unei chestiuni – Neadmitere

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctele 8-11)

Dispozitivul

1)

Recursul nu este admis în principiu.

2)

Domnul José-Ramón Herrero Torres suportă propriile cheltuieli de judecată.