Language of document : ECLI:EU:C:2019:620


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 15. julija 2019 –
Herrero Torres/EUIPO

(Zadeva C369/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, s katerim ni izkazana pomembnost pravnega vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, s katerim ni izkazana pomembnost vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 8 do 11.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Joséju-Ramónu Herreru Torresu se naloži plačilo stroškov.