Language of document : ECLI:EU:C:2019:591


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu, který rozhoduje o návrzích na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku) ze dne 10. července 2019 – Meblo Trade v. EUIPO

(věc C-359/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh neprokazující význam právní otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Neuznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku“

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti –Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující význam otázky – Neuznání

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 6-8)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Společnost Meblo Trade d.o.o. ponese vlastní náklady řízení.