Language of document : ECLI:EU:C:2019:591


 


 Domstolens kendelse (afdelingen for bevilling af appel) af 10. juli 2019 – Meblo Trade mod EUIPO

(Sag C-359/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appeller – artikel 170 i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør vigtigheden af et spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 6-8)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Meblo Trade d.o.o. bærer sine egne omkostninger.