Language of document : ECLI:EU:C:2019:591


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise üle otsustav koda) 10. juuli 2019. aasta määrus – Meblo Trade vs. EUIPO

(kohtuasi C359/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, millest ei nähtu, et küsimus on liidu ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Menetlusse võtmise taotlus, millest ei nähtu küsimuse olulisus – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170b)

(vt punktid 6–8)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Meblo Trade d.o.o. kohtukulud tema enda kanda.