Language of document : ECLI:EU:C:2019:591


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 10.7.2019 – Meblo Trade vastaan EUIPO

(asia C-359/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valitusluvan myöntäminen – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei esitetä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä – Valituslupaa ei myönnetä)

Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 6–8 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Meblo Trade d.o.o. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.