Language of document : ECLI:EU:C:2019:591


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 10 lipca 2019 r. –
Meblo Trade/EUIPO

(sprawa C359/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii prawnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

Odwołanie – System wstępnego przyjęcia do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 6–8)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje dopuszczone do rozpoznania.

2)

Meblo Trade d.o.o. pokrywa własne koszty.