Language of document : ECLI:EU:C:2019:591


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 10 iulie 2019 – Meblo Trade/EUIPO

(Cauza C359/19 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admitere în principiu a recursurilor – Articolul 170b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni de drept pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere a recursului”

Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctele 6-8)

Dispozitivul

1)

Recursul nu se admite în principiu.

2)

Meblo Trade d.o.o. suportă propriile cheltuieli de judecată.