Language of document : ECLI:EU:C:2019:591


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 10. julija 2019 – Meblo Trade/EUIPO

(Zadeva C-359/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne izkazuje pomembnosti pravnega vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 6 do 8.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Družba Meblo Trade d.o.o. nosi svoje stroške.