Language of document : ECLI:EU:C:2019:591


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 10 juli 2019 –
Meblo Trade mot EUIPO

(mål C359/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Ansökan påvisar inte vikten av en rättsfråga för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas ej”

Överklagande – Regelverket för prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Ansökan om prövningstillstånd påvisar inte vikten av frågan – Prövningstillstånd meddelas ej

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 6–8)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd ska inte meddelas.

2)

Meblo Trade d.o.o. ska bära sina rättegångskostnader.