Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Определение на заместник-председателя на Съда от 12 юли 2019 г. —
Pan/EUIPO

(Дело C412/19 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Член 170а, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда — Липса на молба за допускане на обжалване — Недопустимост на жалбата“

Обжалване — Режим на предварително допускане — Липса на молба за допускане на обжалване — Недопустимост

(член 58а от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 4—8)

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.