Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 
Kendelse afsagt af Domstolens vicepræsident den 12. juli 2019 –
Pan mod EUIPO

(Sag C-412/19 P)

»Appel – EU-varemærker – artikel 170a, stk. 1, i Domstolens procesreglement – manglende anmodning om bevilling af appellen – appellen afvises«

Appel – ordning om forudgående tilladelse – manglende anmodning om bevilling af appellen – afvisning

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a, stk. 1)

(jf. præmis 4-8)

Konklusion

Appellen afvises.