Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Euroopa Kohtu asepresidendi 12. juuli 2019. aasta määrus – Pan vs. EUIPO

(kohtuasi C412/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 170a lõige 1 – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotluse puudumine – Apellatsioonkaebuse vastuvõetamatus

Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotluse puudumine – Vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 170a lõige 1)

(vt punktid 4–8)

Resolutsioon

Jätta apellatsioonkaebus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.