Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 12.7.2019 – Pan vastaan EUIPO

(asia C-412/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artiklan 1 kohta – Valituslupahakemusta ei ole esitetty – Valituksen tutkimatta jättäminen)

Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Valituslupahakemusta ei ole esitetty – Tutkimatta jättäminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artiklan 1 kohta)

(ks. 4–8 kohta)

Ratkaisu

Valitus jätetään tutkimatta.