Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Rješenje potpredsjednika Suda od 12. srpnja 2019. –
Pan protiv EUIPO-a

(predmet C-412/19 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Članak 170.a stavak 1. Poslovnika Suda – Nepostojanje zahtjeva za dopuštanje žalbe – Nedopuštenost žalbe”

Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Nepostojanje zahtjeva za dopuštanje žalbe – Nedopuštenost

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a st. 1.)

(t. 4.-8.)

Izreka

Žalba se odbacuje kao nedopuštena.