Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 2019 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojo nutartis
Pan / EUIPO

(Byla C412/19 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 1 dalis – Prašymo priimti apeliacinį skundą nebuvimas – Apeliacinio skundo nepriimtinumas“

Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Prašymo priimti apeliacinį skundą nebuvimas – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 1 dalis)

(žr. 4–8 punktus)

Rezoliucinė dalis

Atmesti apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.