Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Tiesas priekšsēdētāja vietnieka 2019. gada 12. jūlija rīkojums –
Pan/EUIPO

(lieta C412/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts – Pieteikuma par apelācijas pieļaujamību neesamība – Apelācijas sūdzības nepieņemamība

Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Pieteikuma par apelācijas pieļaujamību neesamība – Nepieņemamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts)

(skat. 4.–8. punktu)

Rezolutīvā daļa

Apelācijas sūdzību noraidīt kā nepieņemamu.