Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Postanowienie Wiceprezesa Trybunału z dnia 12 lipca 2019 r. –
Pan/EUIPO

(sprawa C412/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Artykuł 170b ust. 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Brak wniosku o przyjęcie odwołania do rozpoznania – Niedopuszczalność odwołania

Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Brak wniosku o przyjęcie odwołania do rozpoznania – Niedopuszczalność

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a § 1)

(zob. pkt 4–8)

Sentencja

Odwołanie zostaje odrzucone jako niedopuszczalne.