Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Ordonanța vicepreședintei Curții din 12 iulie 2019 – Pan/EUIPO

(Cauza C-412/19 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Articolul 170a alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții – Lipsa unei cereri de admitere în principiu a recursului – Inadmisibilitatea recursului”

Recurs – Regim de admitere în principiu – Lipsa unei cereri de admitere în principiu a recursului – Inadmisibilitate

[Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170a alin. (1)]

(a se vedea punctele 4-8)

Dispozitivul

Respinge recursul ca inadmisibil.