Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Beslut av domstolens vice ordförande av den 12 juli 2019 –
Pan mot EUIPO

(mål C412/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Artikel 170a.1 i domstolens rättegångsregler – Avsaknad av ansökan om prövningstillstånd – Överklagandet ska avvisas”

Överklagande – Bestämmelser om prövningstillstånd – Avsaknad av ansökan om prövningstillstånd – Avvisning

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170a.1)

(se punkterna 4–8)

Avgörande

Talan avvisas.