Language of document : ECLI:EU:C:2019:612


 


 A Bíróság (hatodik tanács) 2019. július 11i végzése – WL kontra ERCEA

(C78/19. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – A próbaidő meghosszabbítása – Elbocsátás – Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset”

1.      Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 4. pont)

2.      Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék előtt felhozott jogalapok és érvek egyszerű megismétlése – Elfogadhatatlanság – Az uniós jog Törvényszék általi értelmezésének vagy alkalmazásának vitatása – Elfogadhatóság

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 168. cikk, (1) bekezdés, d) pont, és 169. cikk, (2) bekezdés)

(lásd: 4. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2)

WL maga viseli saját költségeit.