Language of document :

Kanne 12.7.2019 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

(Asia C-537/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek)

Vastaaja: Itävallan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin toteaa, että

Itävallan tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2004/18/EY1 2 ja 28 artiklan eikä 35 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska Stadt Wien – Wiener Wohnen teki 25.2.2012 osoitteessa Guglstrasse 2–4 sijaitsevaa toimistorakennusta koskevan hankintasopimuksen suoraan suorittamatta tarjouskilpailumenettelyä ja vastaavaa julkistamista

Itävallan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio väittää, että Wienin kaupunki on hankintaviranomaisena tehnyt yksityisen talouden toimijan kanssa vuonna 2012 toimistorakennusta koskevan monivuotisen vuokrasopimuksen ennen kuin se oli edes rakennettu. Se oli siten vaikuttanut ratkaisevasti rakennussuunnitelmaan tavalla, joka ylitti merkittävästi uuden kiinteistön vuokralaisen tavanomaiset vaatimukset.

Julkisen hankintaviranomaisen suorittamaa keskeneräisten rakennushankkeiden vuokralle antamista koskevasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että kyseessä on julkinen rakennusurakka. Koska mitään tarjouskilpailumenettelyä ei ole järjestetty, hankinnalla rikotaan direktiivin 2004/18 2 ja 28 artiklaa sekä 35 artiklan 2 kohtaa. Tämä rikkominen jatkuu edelleen niin kauan kuin vuokrasopimus, jota ei ennen vuotta 2040 voida laillisesti irtisanoa, on voimassa.

____________

1 Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (EUVL 2004, L 134, s. 114).