Language of document :

Tužba podnesena 12. srpnja 2019. – Europska komisija protiv Republike Austrije

(predmet C-537/19)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, punomoćnici)

Tuženik: Republika Austrija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da,

utvrdi da je Republika Austrija povrijedila svoje obveze iz članaka 2., 28. i članka 35. stavka 2. Direktive 2004/18/EZ1 , time što je grad Beč-Wiener Wohnen izravno dodijelio ugovor od 25. veljače 2012. u vezi s poslovnom zgradom na adresi Guglstrasse 2-4 u Beču, bez provedbe natječajnog postupka dodjele i odgovarajuće objave obavijesti;

naloži Republici Austriji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija ističe da je Grad Beč kao javni naručitelj 2012. sklopio s privatnim najmoprimcem dugoročni ugovor o najmu poslovne zgrade, još prije nego što je bila izgrađena. Pritom je imao presudan utjecaj na planiranje izgradnje koje je daleko premašivalo uobičajene zahtjeve najmoprimca za novu nekretninu.

Stoga je riječ o ugovoru o javnim radovima kako proizlazi iz relevantne sudske prakse Suda o najmu još neizgrađenih građevinskih projekata od strane javnih naručitelja. Budući da nije bilo natječajnog postupka dodjele, dodjelom su povrijeđeni članci 2., 28. i članak 35. stavak 2. Direktive 2004/18. Ta povreda i dalje traje sve dok postoji ugovor o najmu koji do 2040. nije moguće redovno otkazati.

____________

1     Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL 2004., L 134, str. 114) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str. 156.)