Language of document :

2019 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Austrijos Respublika

(Byla C-537/19)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek

Atsakovė: Austrijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Austrijos Respublika pažeidė savo įsipareigojimus pagal Direktyvos 2004/18/EB1 2, 28 straipsnius ir 35 straipsnio 2 dalį, kai ji be viešojo konkurso ir be pranešimo apie viešąjį pirkimą Stadt Wien-Wiener Wohnen tiesiogiai paskyrė 2012 m. vasario 25 d. sutartį dėl biurų pastato, esančio Guglstrasse 2-4, Vienoje;

priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija teigia, kad Stadt Wien kaip perkančioji organizacija 2012 m. su privačiu ūkio subjektu sudarė ilgalaikę biurų pastato nuomos sutartį dar iki minėto pastato statybos pabaigos. Tokiu būdu minėtas ūkio subjektas pastato statybų planavimui padarė lemiamą poveikį, kuris gerokai viršijo įprastus nuomininko reikalavimus naujam pastatui.

Pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją, susijusią su perkančiųjų organizacijų pastatų, kurie dar nėra pasatyti, nuoma, toks sandoris yra viešoji darbų sutartis. Kadangi nebuvo paskelbtas viešasis konkursas, sutarties sudarymas pažeidžia Direktyvos 2004/18/EB 2, 28 straipsnius ir 35 straipsnio 2 dalį. Be to, šis pažeidimas trunka tiek, kiek tęsiasi nuomos sutartis, kuri negali būtų teisėtai nutraukta iki 2040 m.

____________

1     2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., , p. 132).