Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 12. jūlijā – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-537/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers un P. Ondrůšek)

Atbildētāja: Austrijas Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, Stadt Wien-Wiener Wohnen tieši piešķirot tiesības slēgt 2012. gada 25. februāra līgumu attiecībā uz biroja ēku Guglstrasse 2-4, Vīnē, bez konkursa procedūras izsludināšanas un atbilstošas paziņojuma par līgumu publikācijas, Austrijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 2004/18/EK 1 2., 28. pantā un 35. panta 2. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Austrijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija apgalvo, ka Vīnes pilsēta kā līgumslēdzēja iestāde ar privātu darbuzņēmēju 2012. gadā esot noslēgusi ilggadēju biroja ēkas nomas līgumu vēl pirms tās uzcelšanas. Tādējādi tai esot bijusi izšķiroša ietekme uz būves ideju, kas pārsniedz parastās nomātāja prasības attiecībā uz jaunu nekustamo īpašumu.

Kā izriet no attiecīgās Tiesas judikatūras par vēl neīstenotu būvprojektu iznomāšanu, tas esot publisks būvdarbu līgums. Tā kā neesot notikusi konkursa procedūras izsludināšana, ar šo līguma tiesību piešķiršanu esot pārkāpts Direktīvas 2004/18 2., 28. pants un 35. panta 2. punkts. Šis pārkāpums turpinās tik ilgi, cik ilgi turpina pastāvēt nomas līgums, kas pirms 2040. gada parastā kārtībā nevar tikt izbeigts.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV 2004, L 134, 114. lpp.).