Language of document :

Tožba, vložena 12. julija 2019 – Evropska komisija/Republika Avstrija

(Zadeva C-537/19)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, agenti)

Tožena stranka: Republika Avstrija

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

Ugotovi, da je Republika Avstrija svoje obveznosti iz členov 2, 28 in 35(2) Direktive 2004/18 ES1 kršila s tem, da je Stadt Wien-Wiener Wohnen (mesto Dunaj-Wiener Wohnen) neposredno, brez izvedbe konkurenčnega postopka oddaje naročila ali ustreznega obvestila o javnem naročilu, oddalo pogodbo z dne 25. februarja 2012 v zvezi s poslovno stavbo na ulici 2-4 na Dunaju;

Republiki Avstriji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija navaja, da je Stadt Wien (mesto Dunaj) kot javni naročnik z zasebnim ponudnikom leta 2012 sklenilo dolgoročno pogodbo o najemu poslovne stavbe, še preden je bila ta zgrajena. Pri tem naj bi odločilno vplivalo na načrtovanje gradbenih del, ki bistveno presegajo običajne zahteve najemojemalca pri novih nepremičninah.

Kot izhaja iz upoštevne sodne prakse Sodišča v zvezi z najemom še nezgrajenih zgradb s strani javnih naročnikov, gre pri tem za javno naročilo gradnje. Ker ni bil izpeljan konkurenčni postopek, so z oddajo kršeni členi 2, 28 in 35(2) Direktive 2004/18. Dokler najemna pogodba, ki je redno ni mogoče odpovedati pred letom 2040, še vedno velja, ta kršitev še vedno traja.

____________

1     Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132).