Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 8 Ιουλίου 2019 – Union des industries de la protection des plantes κατά Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

(Υπόθεση C-514/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: Union des industries de la protection des plantes

Καθών: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Παρεμβαίνοντες: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Προδικαστικά ερωτήματα

Όταν εθνικό μέτρο που αποσκοπεί στον περιορισμό της χρήσεως δραστικών ουσιών έχει τυπικά κοινοποιηθεί στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535, της 9ης Σεπτεμβρίου 20151 , με την προσκόμιση όμως των στοιχείων που οδηγούν το κράτος μέλος να θεωρήσει ότι η ουσία μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον, και ότι ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά, βάσει της ρυθμίσεως όπως αυτή έχει τώρα, μόνο με μέτρα που λαμβάνει το κράτος μέλος, τα δε στοιχεία αυτά είναι αρκούντως σαφή ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να θεωρήσει, χωρίς πλάνη, ότι η ως άνω κοινοποίηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί βάσει του κανονισμού 1107/2009 της 21ης Οκτωβρίου 20092 , δύναται τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκλάβει την κοινοποίηση αυτή ως γενομένη κατά τη διαδικασία των άρθρων 69 και 71 του κανονισμού αυτού και να λάβει, ενδεχομένως, συμπληρωματικά μέτρα έρευνας ή μέτρα που ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις της ρυθμίσεως αυτής όσο και στις ανησυχίες που εξέφρασε αυτό το κράτος μέλος;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα αυτό, πρέπει οι εκτελεστικοί κανονισμοί 2018/7833 , 2018/7844 και 2018/7855 , της 29ης Μαΐου 2018, για την απαγόρευση της χρήσεως των ουσιών thiamethoxam, clothianidin και imidacloprid από τις 19 Δεκεμβρίου 2018, με εξαίρεση τις επεξεργασίες για καλλιέργειες εντός μονίμων θερμοκηπίων των φυτών που διανύουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους σε τέτοιο θερμοκήπιο, να θεωρηθούν μέτρα ληφθέντα σε απάντηση της αιτήσεως που διατύπωσε η Γαλλία στις 2 Φεβρουαρίου 2017, η οποία απέβλεπε στη γενική απαγόρευση της χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες της οικογένειας των νεονικοτινοειδών και των σπόρων που έχουν γίνει αντικείμενο επεμβάσεως με τα προϊόντα αυτά;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο τελευταίο αυτό ερώτημα, τι μπορεί να πράξει το κράτος μέλος που έχει ζητήσει από την Επιτροπή, βάσει του άρθρου 69 του κανονισμού 1107/2009, να λάβει μέτρα προκειμένου να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες της οικογένειας των νεονικοτινοειδών και των σπόρων που έχουν γίνει αντικείμενο επεμβάσεως με τα προϊόντα αυτά, αν η αίτησή του έγινε μόνον εν μέρει δεκτή από την Επιτροπή η οποία δεν περιόρισε τη χρήση όλων των ουσιών της οικογένειας των νεονικοτινοειδών, αλλά τριών εξ αυτών;

____________

1     Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ 2015, L 241, σ. 1).

2     Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 2009, L 309, σ. 1).

3     Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/783 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) (ΕΕ 2018, L 132, σ. 31).

4     Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/784 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας clothianidin (κλοθειανιδίνη) (ΕΕ 2018, L 132, σ. 35).

5     Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/785 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας thiamethoxam (θειαμεθοξάνη) (ΕΕ 2018, L 132, σ. 40).