Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2019. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Union des industries de la protection des plantes kontra Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(C-514/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Union des industries de la protection des plantes

Alperesek: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Többi fél: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ha egy hatóanyagok felhasználásának korlátozására irányuló nemzeti intézkedésről a Bizottságot hivatalosan a 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 irányelv1 5. cikke alapján értesítették, azonban azon tényezőket is ismertették, amelyek alapján a tagállam úgy véli, hogy a hatóanyag komoly kockázatot jelenthet az emberek vagy az állatok egészségére, illetve a környezetre, és e kockázatot a hatályos szabályozás mellett csak a tagállam által meghozott intézkedések útján lehet megfelelően kezelni, és ez az ismertetés kellően világos ahhoz, hogy a Bizottság számára félreérthetetlenül kitűnjön, hogy ezen értesítést a 2009. október 21-i 1107/2009 rendelet2 alapján kellett volna előterjeszteni, az Európai Bizottságra tartozik-e, hogy ezen értesítést úgy tekintse, mintha azt az e rendelet 69. és 71. cikkében foglalt eljárás szerint terjesztették volna elő, és adott esetben az, hogy további eljárásvezető intézkedéseket, illetve olyan intézkedéseket hozzon, amelyek e szabályozás követelményeinek és a tagállam által kifejezett aggodalmaknak egyaránt megfelelnek?

Az e kérdésre adott igenlő válasz esetén, a 2018. május 29-i 2018/783,3 2018/7844 és 2018/7855 végrehajtási rendeleteket, amelyek 2018. december 19-étől kezdődően – a teljes életciklusuk alatt állandó üvegházban nevelt növénykultúrák kezelésének kivételével – betiltják a tiametoxam, a klotianidin és az imidakloprid hatóanyagok használatát, a Franciaország által 2017. február 2-án előterjesztett azon kérelemre válaszul meghozott intézkedéseknek kell-e tekinteni, amely a neonikotinoidok családjába tartozó egy vagy több hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek és az e termékekkel kezelt vetőmagok használatának általános betiltására irányul?

Ez utóbbi kérdésre adott igenlő válasz esetén mit tehet az a tagállam, amely az 1107/2009 rendelet 69. cikke alapján a neonikotinoidok családjába tartozó egy vagy több hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek és az e termékekkel kezelt vetőmagok felhasználásának korlátozására, illetve betiltására irányuló intézkedések meghozatalát kérte a Bizottságtól, ha a Bizottság csak részben tesz eleget kérelmének, és a neonikotinoidok családjába tartozó hatóanyagok közül csupán három, nem pedig az összes használatát korlátozza?

____________

1 A műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 241., 1. o.)

2 A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 309., 1. o.)

3 Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. május 29-i (EU) 2018/783 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2018. L 132., 31. o.)

4 Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. május 29-i (EU) 2018/784 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2018. L 132., 35. o.)

5 Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a tiametoxam hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. május 29-i (EU) 2018/785 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2018. L 132., 40. o.)