Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 8 iulie 2019 – Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Cauza C-514/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Union des industries de la protection des plantes

Pârâți: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Interveniente: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Întrebările preliminare

Atunci când o măsură națională care are drept scop să limiteze utilizarea unor substanțe active a fost notificată formal Comisiei în temeiul articolului 5 din Directiva 2015/1535/UE din 9 septembrie 20151 , având totuși o prezentare a elementelor care determină statul membru să considere că substanța poate constitui un pericol grav pentru sănătatea umană sau animală ori pentru mediu, iar pericolul respectiv nu poate fi combătut în mod satisfăcător, în stadiul actual al reglementării, decât prin măsuri luate de statul membru, prezentare suficient de clară pentru ca Comisia să nu considere în mod eronat că notificarea ar fi trebuit efectuată în temeiul Regulamentului nr. 1107/2009 din 21 octombrie 20092 , Comisia Europeană trebuie să considere că notificarea menționată a fost prezentată în temeiul procedurii prevăzute la articolele 69 și 71 din acest regulament și să adopte, dacă este cazul, măsuri de cercetare suplimentare sau măsuri care să răspundă atât cerințelor acestei reglementări, cât și preocupărilor exprimate de statul membru respectiv?

În ipoteza în care răspunsul la această întrebare ar fi pozitiv, Regulamentele de punere în aplicare nr. 2018/783, 2018/784 și 2018/785 din 29 mai 2018, prin care se interzice utilizarea substanțelor tiametoxam, clotianidin și imidacloprid începând cu 19 decembrie 2018, cu excepția tratamentelor aplicate culturilor în seră permanentă a plantelor care își desfășoară integral ciclul de viață într-o astfel de seră, trebuie considerate măsuri adoptate ca răspuns la cererea formulată de Franța la 2 februarie 2017, având ca obiect interzicerea generală a utilizării produselor fitosanitare care conțin una sau mai multe substanțe din familia neonicotinoidelor și a semințelor tratate cu aceste produse?

În cazul unui răspuns pozitiv la această din urmă întrebare, ce poate face statul membru care a solicitat Comisiei, în temeiul articolului 69 din Regulamentul nr. 1107/2009, să adopte măsuri de limitare sau de interzicere a utilizării produselor fitosanitare care conțin una sau mai multe substanțe din familia neonicotinoidelor și a semințelor tratate cu aceste produse, în cazul în care aceasta admite doar parțial cererea sa, limitând utilizarea numai a trei dintre substanțele din familia neonicotinoidelor, iar nu a tuturor acestor substanțe?

____________

1     Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO 2015, L 241, p. 1).

2     Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO 2009, L 309, p. 1).