Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. února 2019 UC proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 14. prosince 2018 ve věci T-572/17, UC v. Parlament

(Věc C-196/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: UC (zástupkyně: A. Tymen, advokátka)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Usnesením ze dne 23. července 2019 Soudní dvůr (devátý senát) zamítl kasační opravný prostředek

____________