Language of document :

UC 27. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 14. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-572/17: UC versus parlament

(kohtuasi C-196/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: UC (esindaja: advokaat A. Tymen)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Euroopa Kohus (kaheksas koda) jättis 23. juuli 2019. aasta otsusega apellatsioonkaebuse rahuldamata.

____________