Language of document :

Valitus, jonka UC on tehnyt 27.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-572/17, UC v. parlamentti, 14.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-196/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: UC (edustaja: A. Tymen, avocate)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on 23.7.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt kanteen tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton.

____________