Language of document :

Žalba koju je 27. veljače 2019. podnio UC protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 14. prosinca 2018. u predmetu T-572/17, UC protiv Parlamenta

(predmet C-196/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: UC (zastupnik: A. Tymen, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Rješenjem od 23. srpnja 2019., Sud (osmo vijeće) odbio je žalbu.

____________