Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 27. februārī UC iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 14. decembra spriedumu lietā T-572/17 UC/Parlaments

(Lieta C-196/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: UC (pārstāve: A. Tymen, advokāte)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

Ar 2019. gada 23. jūlija rīkojumu Tiesa (astotā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja.

____________