Language of document :

Appell ippreżentat fis-27 ta’ Frar 2019 minn UC mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-14 ta’ Diċembru 20118 fil-Kawża T-572/17, UC vs Il-Parlament

(Kawża C-196/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: UC (rappreżentanti: A. Tymen, avocate)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Parlament Ewropew

Permezz ta’ digriet tat-23 ta’ Lulju 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) ċaħdet l-appell.

____________