Language of document :

Pritožba, ki jo je UC vložil 27. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. decembra 2018 v zadevi T-572/17, UC/Parlament

(Zadeva C-196/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: UC (zastopnik: A. Tymen, avocate)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 23. julija 2019 zavrnilo pritožbo.

____________