Language of document :

Överklagande ingett den 27 februari 2019 av UC av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 14 december 2018 i mål T-572/17, UC mot parlamentet

(Mål C-196/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: UC (ombud: advokat A. Tymen)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Genom beslut av den 23 juli 2019 avvisade domstolen (åttonde avdelningen) överklagandet.

____________